Synonymer till vag

dunkel, hemlighetsfull, kryptisk, ljussvag, mörk, mörker, oklar, skum, halvdunkel, halvmörker, konturlös, luddig, obestämd, odefinierad, tveksam, diffus, flummig, grumlig, oskarp, otydlig, oviss, suddig, svävande, svårdefinierbar, dimmig, grötig, sluddrig, svag, tvivelaktig, diskutabel, suspekt