Synonymer till vacklande

instabil, labil, ostabil, ostadig, svajig, bräcklig, darrande, darrig, ranglig, vinglig, växlande, osäker, diffus, inte säker, obeslutsam, otrygg, oviss, tafatt, tvehågsen, tvekande, tveksam, tvivel, vansklig, ängslig, osäkerhet, ambivalens, tvekan, tveksamhet, vankelmod, villrådighet, sviktande, betänksam, velig, dubiös, obestämd, tvivelaktig, vinglande, ragla