Synonymer till vårda

behandla, bearbeta, handlägga, processa, pröva, traktera, bevara, bibehålla, hålla kvar, konservera, skydda, slå vakt om, spara, upprätthålla, vidmakthålla, nära, i närheten av, intill, tät, tätt, sköta, administrera, bestyra, driva, förvalta, handha, hantera, hålla i, ombesörja, passa, ta hand om, underhålla, vård