Synonymer till vård

behandling, hantering, kur, omsorg, omtanke, omtänksamhet, omvårdnad, varsamhet, sköta, administrera, bestyra, driva, förvalta, handha, hantera, hålla i, ombesörja, passa, ta hand om, underhålla, upprätthålla, vårda, skötsel, drift, förvaltning, underhåll