Synonymer till vålla

framkalla, alstra, bringa, frambringa, generera, inducera, orsaka, provocera, väcka, åstadkomma, föranleda, förorsaka, ställa till, åsamka, tillfoga, ådra, genomdriva, prestera, uppbringa, uppnå, uträtta