Synonymer till vådlig

farlig, riskabel, riskfylld, skadlig, hälsofarlig, riskfull, farofylld