Synonymer till växelvis

alternerande, omväxlande, ömsom, turvis