Synonymer till väsentlig

ansenlig, aktningsvärd, betydande, riklig, stor, avgörande, bestämmande, slutgiltig, utslagsgivande, väsentligt, avsevärd, betydlig, markant, betydelsefull, signifikant, viktig, mäktig, viktigt, essentiell, nödvändig, huvuddel, huvudsaklig, primär, behövlig, erforderlig, oumbärlig, oundgänglig, angelägen, angeläget, beaktansvärd, meningsfull