Synonymer till värk

ont, smärta, krämpa, pina, plåga