Synonymer till värdera

bedöma, avgöra, betygsätta, estimera, evaluera, graderas, recensera, uppskatta, utvärdera, väga, gradera, klassificera, poängsätta, ranka, klassa, inordna, mäta, prissätta, taxera, skatta, approximera, gilla, gissa, tycka om, värdesätta