Synonymer till välgrundad

befogad, berättigad, legitim, rimlig, rättmätig, behörig, tillbörlig