Synonymer till väcka

framkalla, alstra, bringa, frambringa, generera, inducera, orsaka, provocera, vålla, åstadkomma, framställa, påkalla