Synonymer till utvidga

bredda, vidga, expandera, svälla, utbreda, utöka, växa, förstora, överdriva, komplettera, lägga till, tillägga, jäsa, tjockna, öka, tänja, tänja ut, tillöka, sträcka, utsträcka, öppna, accelerera, främja, förhöja, höja, höjning, stegra, stegring, stiga, stigande, tillföra, tillta, tilltagande