Synonymer till utverka

genomdriva, framtvinga, tvinga igenom, verkställa, åstadkomma