Synonymer till utveckling

begrepp, term, evolution, artutveckling, framväxt, utvecklande, framtagning, framställning, framåtskridande, progress, progressiv, fortskridande, framsteg, progression, fortskrida, skeende, förfarande, förlopp, händelse, procedur, process