Synonymer till uttydning

förklaring, definition, redogörelse, utläggning, tolkning, analys, gestaltning, interpretation, uppfattning, översättning