Synonymer till uttyda

tolka, avläsa, tyda, översätta