Synonymer till uttryckslös

oberörd, kallsinnig, likgiltig, opåverkad, trankil