Synonymer till uttrycklig

tydlig, begriplig, distinkt, explicit, fattbar, klar, kännbar, markant, omisskännlig, påfallande, rak, självklar, skarp, solklar, tydligt, uppenbar, utpräglad