Synonymer till uttrycka

formulera, utforma, framföra, förmedla, leverera, presentera, säga, uppträda, uppvisa, visa, yttra, bevisa, exponera, indikera, lotsa, låt, peka, påvisa, nämna, ta till orda, tala, uttala