Synonymer till uttryck

benämning, beteckning, namn, term, formulering, ordval, skrivsätt, uttryckssätt, fras, min, talesätt, begrepp