Synonymer till uttalande

utsago, påstående, redogörelse, vittnesmål, yttrande, kommentar, mening, utlåtande