Synonymer till utsträckning

extension, förlängning, grad, nivå, omfattning, rang, ställning, mån, proportion, storlek, vidd, omfång, prolongation, utbredning, expansion, spridd, spridning, sträckning, vidgning, utbredd