Synonymer till utstickande

annorlunda, avvikande, egendomlig, olik, udda, säregen, besynnerlig, konstig, märklig, ovanlig, speciell, särpräglad, underlig