Synonymer till utslagning

elimination, avlägsnande, undanröjande