Synonymer till utslag

dom, beslut, de, dem, katedral, eksem, resultat, konklusion, utfall, utgång, verkan