Synonymer till utsago

påstående, yrkande, yttring, redogörelse, berättelse, beskrivning, deklaration, framställning, förklaring, presentation, protokoll, rapport, rapportering, redovisning, skildring, utläggning, uttalande, vittnesmål, yttrande