Synonymer till utsätta

exponera, avslöja, visa, försätta