Synonymer till utrymme

plats, läge, område, placering, position, ställe, trakt, sfär, klot, spelrum, rörelsefrihet, röresefrihet, svängrum, yta, area, areal, rymd, skorpa, ytskikt