Synonymer till utrota

förinta, destruera, döda, förstöra, göra slut på, krossa, pulvrisera, radera, smula sönder, ta kål på, tillintetgöra, utplåna, förgöra, utradera