Synonymer till utropa

proklamera, hävda, kungöra, utlysa, ropa, gapa, hojta, kalla, skandera, skria, skrika, tjoa, bröla, gala, gasta, gorma, skråla, vråla, yla, säga, berätta, framföra, intyga, tala, tala om, yttra, utbrista