Synonymer till utreda

analysera, kartlägga, undersöka, klarlägga, deklarera, förklara, förtydliga, klargöra, precisera, tydliggöra, efterforska, examinera, forska, granska, granskning, gräva, inspektera, rekognoscera, skärskåda, sondera, spaning, studera, ta reda på, testa, utforska