Synonymer till utradera

förstöra, demolera, fly, fördärva, förgöra, förinta, föröda, ha sönder, krossa, kvadda, nedtrampa, omintetgöra, paja, rasera, sabba, sabotage, sabotera, skada, skövla, tillintetgöra, utplåna, vandalisera, vanställa, vanvårda, ödelägga, döda, slå sönder, söndersmula, totalförstöra, radera, utrota