Synonymer till uträtta

fixa, anordna, arrangera, dona, greja, kirra, laga, lösa, ombesörja, ordna, reparera, rodda, skaffa, syssla, åtgärda, företa, göra, genomföra, fullborda, fullfölja, förverkliga, implementera, realisera, utföra, verkställa, begå, producera, skapa, tillverka, handla, agera, införskaffa, köp, köpa, shoppa, verka, prestera, frambringa, klara av, åstadkomma, effektuera, förrätta, vidta, framkalla, genomdriva, uppbringa, uppnå, vålla