Synonymer till utpräglad

distinkt, bestämd, bestämt, otvetydig, skarp, tydlig, tydligt, karakteristisk, kännetecken, kännetecknande, signifikant, särpräglad, typisk, markant, avsevärd, avsevärt, framträdande, märkbar, påfallande, påtaglig, slående, stor, begriplig, explicit, fattbar, klar, kännbar, omisskännlig, rak, självklar, solklar, uppenbar, uttrycklig