Synonymer till utplåning

förintelse, tillintetgörelse, förstöring, förödelse