Synonymer till utplåna

förgöra, förstöra, krossa, slå sönder, sönderslå, söndersmula, ta kål på, tillintetgöra, förinta, destruera, döda, göra slut på, pulvrisera, radera, smula sönder, utrota, demolera, fly, fördärva, föröda, ha sönder, kvadda, nedtrampa, omintetgöra, paja, rasera, sabba, sabotage, sabotera, skada, skövla, utradera, vandalisera, vanställa, vanvårda, ödelägga, sudda, totalförstöra