Synonymer till utläggning

förklaring, definition, redogörelse, uttydning, berättelse, beskrivning, deklaration, framställning, presentation, protokoll, rapport, rapportering, redovisning, skildring, utsago