Synonymer till utlägga

förklara, beskriv, beskriva, definiera, förtydliga, illustrera, klargöra, klarlägga, precisera, redogöra, tydliggöra