Synonymer till uthärdlig

dräglig, acceptabel, tolererbar