Synonymer till utgångspunkt

aspekt, synpunkt, synvinkel, vinkel, utgångsläge