Synonymer till utforska

kartlägga, analysera, leta, söka, sondera, undersöka, studera, att plugga, granska, inöva, läsa, plugga, efterforska, examinera, forska, granskning, gräva, inspektera, klargöra, rekognoscera, skärskåda, spaning, ta reda på, testa, utreda, undersökning, besiktning, efterforskning, examination, inspektion, studie, studium, test, utredning, utröna