Synonymer till utforma

bilda, alstra, etablera, forma, grunda, instifta, skapa, upprätta, uppstarta, designa, formge, formulera, uttrycka, konstruera, bygga, tillverka, modellera, planlägga, planera, planering, dana, frambringa, framställa, göra, kreera, laga, producera, skulptera, införa, starta, styra, uppföra, utarbeta, utveckla, elaborera, förbättra, förfina