Synonymer till utfalla

förlöpa, fortgå, förflyta, passera, resultera, leda till, utmynna