Synonymer till utfall

attack, anfall, anfalla, angrepp, angripa, anstormning, framstöt, kasta sig över, överfalla, incision, resultat, konklusion, utgång, utslag, verkan