Synonymer till utföra

begå, göra, effektuera, leverera, verkställa, förrätta, genomföra, fullborda, fullfölja, förverkliga, implementera, realisera, uträtta, företa, producera, skapa, syssla, tillverka, prestera, frambringa, klara av, åstadkomma, vidta, fixa, handla, genomdriva, uppfylla, vidtaga