Synonymer till utesluta

eliminera, döda, ta bort, undanröja, exkludera, undanta, utelämna, skippa, slopa, avskaffa, skrota, strunta i, stryka, upphäva, överge, spärra, blockad, blockera, hindra, låsa, stoppa, utestänga