Synonymer till utelämna

exkludera, undanta, utesluta, negligera, ignorera, strunta i, underlåta, skippa, slopa, avskaffa, skrota, stryka, ta bort, upphäva, överge