Synonymer till uteblivelse

bortovaro, frånvaro, skolk, avsaknad, inte närvarande