Synonymer till utdragen

lång, reslig, långdragen, evinnerlig, seg, segdragen, långsträckt, långvarig, segsliten, utsträckt